تدریس ریاضی پایه یازدهم در شبکه آموزش

تدریس ریاضی پایه یازدهم در شبکه آموزش

شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه آموزش پخش و تدریس شود تا لطمه‌ای در روند یادگیری آنها ایجاد نشود.

[aparat id=’rxv2G’]