تدریس ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی

تدریس ریاضیات گسسته مبحث ترکیبیات قسمت 1

مدرس:اقای منصور زاهداقایی

[aparat id=’CvP6I’]