تدریس هندسه دوازدهم ریاضی

تدریس فصل سوم هندسه 3 در مقطع:ضرب خارجی

مدرس:اقای منصور زاهد اقایی از شهرستان تنکابن

[aparat id=’cZbMK’]